Kvadráty: 5453 5452 5352 7165 5840 5952
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)

České jménoslíďák vřesovištní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy9 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
PopisVzácný druh písčitých vřesovišť v současnosti od nás známý pouze z xerotermních temen pískovcových skal na Kokořínsku (chráněná území Vlhošť, Stříbrný vrch, Martinská stěna).
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Sicily
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0011
Zemní past4324
Neurčeno0004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje0011
Stinné skály nižších poloh0201
Suché louky2001
Reliktní bory na skalách1121
Porosty borůvek1001
Neurčeno0004
 SamciSamiceMláďataNálezy