Kvadráty: 7069 6964 5852 7065
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Kriticky ohrožený 13×

Heliophanus lineiventris Simon, 1868

České jménoskákavka linková
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy13 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález 2022 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-350

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (13 použitých nálezů)
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Individuální sběr0202
Neurčeno6909
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Písčiny0101
Neurčeno4709
Suché louky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2301
 SamciSamiceMláďataNálezy