Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Almost threatened 4x 19x 401x 29x 453x

Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)

Czech nameskákavka teplomilná
Threat levelAlmost threatened
Records453 nálezů, 56 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (187 used records)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2723237
Žlutá miska3104
Zemní past2046921141
Smyk3002
Prosev0102
?3101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (161 used records)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
haldy a výsypky2302
skalní stepi na vápenci2411224
travnaté stepi5017140
Xerotermní travinobylinná společenstva4307
osluněné skály nižších poloh3202
mokré louky3301
kamenité suti nižších poloh10107
kamenolomy1102
Lesní okraje3003
Lesy0101
lesostepní doubravy101451956
horská vřesoviště1102
Acidofilní bory4004
suché křoviny7003
dubohabřiny3103
pastviny1001
rašeliniště1001
výsadby jehličnanů2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020