Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Almost threatened 2x 10x 206x 30x 248x

Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)

Czech nameskákavka teplomilná
Threat levelAlmost threatened
Records248 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Aneta Hlavatá
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (186 used records)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr5740230
Žlutá miska3104
Zemní past1816821131
Smyk247015
Prosev5306
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (161 used records)
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
haldy a výsypky2101
skalní stepi na vápenci1101
Xerotermy na jiných podkladech5017140
Xerotermní travinobylinná společenstva4307
Skály nižších a středních výšek3202
Vlhké louky3301
Kamenité sutě10107
Kamenolom1102
Skalní stepi na vápencových podkladech2310223
Lesní okraje3003
Lesy0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy101451956
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Acidofilní bory4004
Trnkové křoviny7003
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3103
Haldy a výsypky0201
Pastviny1001
Rašeliniště a slatiniště1001
Smrkové monokultury2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords