Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Endangered 3x 295x 31x 329x

Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873)

Czech namepavučenka sfingová
Threat levelEndangered
Records329 nálezů, 40 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (123 used records)
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2297033
Zemní past12082077
Prosev611011
?1101
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (116 used records)
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
stinné skály nižších poloh2102
Xerotermní travinobylinná společenstva1606
travnaté stepi64101044
horská vřesoviště291909
dubohabřiny0101
Skalní a suťové biotopy4301
kamenolomy1001
pastviny0202
Močály0101
suché křoviny2102
rašeliniště0101
reliktní bory na skalách3303
lesostepní doubravy10108
Břehy tekoucích vod0101
bučiny nižších poloh1001
výsadby jehličnanů1101
skalní stepi na vápenci2140032
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019