Nálezy podle období
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 5x 5x 147x 51x 208x
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 7x 8x 15x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (104 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 15 15 17 40
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 11 11 5 20
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 19 8 7 11
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 3 6 54 20
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 6 5 11
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (89 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 9 8 9 17
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 3 10 17
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 9 7 9
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 20 4 3 3
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 35 6
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 2 3 4
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 2 4
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 0 2 3
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 2 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020