Nálezy podle období
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 10x 9x 216x 43x 278x
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 14x 4x 18x

Literatura

© Ondřej Machač
 • Pavouci České republiky
 • Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR
 • Dolomedes
 • Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník)
 • Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách
 • Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR
 • Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález
 • Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze
 • Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků
 • Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron
 • Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách
 • Slovenská arachnologická konference ve Východné
 • 117. Arachnologický seminář v Plzni
 • Česká bibliografie
 • Britská bibliografie - The Newsletter 145
 • Nové knihy
 • Pokyny pro autory


© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 12 20 12 32
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 2 2 5
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 15 11 13 33
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 7 55 26
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (88 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 5 6 45 27
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 9 9 9 18
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 8 7 8
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 20 4 3 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 2 3 4
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 2 4
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 2 3
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 0 2 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 0 2 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020