Nálezy podle období  
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 148× 68× 226×
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 19× 26×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Despite their ecological importance and diversity, spiders (Arachnida: Araneae) are underrepresented in con­servation policies in comparison to other groups. We review all extant conservation tools focusing on spiders in Europe, highlighting general patterns, limitations, gaps, and future directions. We assembled a comprehensive online database reporting all available information concerning the legal protection and conservation status of 4,154 spider species. Existing international legislation has limited coverage, with only one species listed in the Bern Convention and EU Habitats Directive. At the national and subnational levels, 178 species are formally mentioned in the legislation of 19 European  countries. Moreover, the International Union for Conservation of Nature (IUCN) includes assessments for 301 species worldwide, 164 of these threatened and eight native to Europe. In addition, spiders are mentioned in Regional Red Lists and Red Books in 28 out of 42 European countries considered in this review. Northern and Central European countries have the highest percentage of species assessed at the regional level in Red Lists and Red Books. The Mediterranean basin has the highest spider diversities in Europe but conservation efforts are lacking, both in terms of assessments and national or subna­tional legislation. Among European species, Dolomedes plantarius, Argyroneta aquatica and Eresus kollari are the most frequently mentioned in European conservation measures, possibly due to their ecological traits and their strict association with declining habitats. Considering the current threats to spiders in Europe, the protection of large areas of suitable habitat should be considered as the most effective approach to spider conservation.

 © Oto Zimmermann
Mokřady hostí podstatný podíl biodiverzity České republiky. Velká část druhů vázaných na tyto biotopy se však z dříve všudypřítomných průvodců naší krajiny stává položkami na červených seznamech a tam postupně šplhá do kategorií nejohroženějších. Hlavní příčinou není globální aridizace střední Evropy, nýbrž eutrofizace naší krajiny. Zatímco oligotrofní a mezotrofní mokřady kypí životem, v eutrofních přežívá obvykle řádově méně druhů. Eutrofizaci způsobuje především intenzifikace zemědělství, která s sebou přináší nadměrné používání umělých hnojiv obsahujících dusík a fosfor, a také spalování fosilních paliv. Při něm se do atmosféry dostávají oxidy dusíku, které obohacují živinami i místa, kam se nedostane zemědělská kontaminace.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.


 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač
New faunistic records and all known records of Dolomedes plantarius from the Dyje river basin are presented in this paper. Dolomedes plantarius is a rare spider species which lives among vegetation in littorals of ponds and on wetlands. Only three areas of occurrence are known from the Czech Republic – Třeboňsko, Českolipsko and recently South Moravia (along the Dyje river). All 10 faunistics records from the Dyje river basin are summarized and new records are commented.


 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (252 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 20 54 29 115
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 3 4 2 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 13 13 6 25
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 24 14 14 19
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 15 16 17 41
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 7 68 27
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 6 5 11
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 0 2 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 9 4
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 4 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (252 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 26 61 37 127
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 5 4 7
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 5 7 55 31
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 10 8 17 21
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 9 10 10
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 20 5 3 4
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 0 3 4
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 2 2 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 4 3 6
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 4 0 7 3
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 2 3
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 2 4
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy