Rok
2020
Autoři
Helena Rothová
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Druhy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VU
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) CR
Obsah
Mokřady hostí podstatný podíl biodiverzity České republiky. Velká část druhů vázaných na tyto biotopy se však z dříve všudypřítomných průvodců naší krajiny stává položkami na červených seznamech a tam postupně šplhá do kategorií nejohroženějších. Hlavní příčinou není globální aridizace střední Evropy, nýbrž eutrofizace naší krajiny. Zatímco oligotrofní a mezotrofní mokřady kypí životem, v eutrofních přežívá obvykle řádově méně druhů. Eutrofizaci způsobuje především intenzifikace zemědělství, která s sebou přináší nadměrné používání umělých hnojiv obsahujících dusík a fosfor, a také spalování fosilních paliv. Při něm se do atmosféry dostávají oxidy dusíku, které obohacují živinami i místa, kam se nedostane zemědělská kontaminace.
Citace
Řezáč M. & Rothová H. (2020): Lovčíci rodu Dolomedes, klenoty našich zachovalých mokřadů (Dolomedes spiders, beautiful indicators of well-preserved Czech wetlands). Živa 68 (2): 89–91 (in Czech, English summary).

Fotografie