Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Not endangered 12x 7x 99x 1x 119x

Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)

Czech nameskákavka kmenová
Threat levelNot endangered
Records119 nálezů, 44 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2012 , Robert Tropek
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, (shaded)
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-300-500-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (44 used records)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past167315
Prosev2504
Individuální sběr11563519
Sklepávání0202
Smyk0101
?4303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (41 used records)
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště1804
pastviny0201
Lesní okraje1304
osluněné skály nižších poloh1001
travnaté stepi0203
skály a sutě v horách7523
bylinné porosty břehů0101
Kultury listnáčů542356
výsadby jehličnanů5215
údolní jasanoolšové luhy1001
bučiny nižších poloh1202
mokré louky0101
Přirozené lesy1001
kamenolomy1102
suché křoviny1001
horská vřesoviště0201
reliktní bory na skalách0201
kamenité suti nižších poloh0101
Lesy1001
skalní stepi na vápenci0051
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019