Kvadráty: 6764
  Nálezy podle období  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora pardalis Simon, 1878 Kriticky ohrožený

Zora pardalis Simon, 1878

České jménozora pardálí
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1956, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 1956 , František Miller
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.) (Kz.) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška450-450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Zora pardalis Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Zora pardalis Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
 SamciSamiceMláďataNálezy