Kvadráty: 6764
  Records by time  
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora pardalis Simon, 1878 Criticaly endangered

Zora pardalis Simon, 1878

Czech namezora pardálí
Threat levelCriticaly endangered
Records1 nálezů, 1 kvadrátů
First record 1956, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record 1956 , František Miller
Distribution areaEuropean - Me. (Af.) (Kz.) [Pan.]
Phytogeographic area
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude450-450

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1 used records)
Zora pardalis Simon, 1878 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1 used records)
Zora pardalis Simon, 1878 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords