Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Endangered 2x 40x 13x 55x

Ozyptila pullata (Thorell, 1875)

Czech nameběžník tmavý
Threat levelEndangered
Records55 nálezů, 15 kvadrátů
First record 1930, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record 2008
Distribution areaEuropean - eM (U) [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (4 used records)
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past8104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (32 used records)
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva2515318
Xerotermy na jiných podkladech2002
Skalní stepi na vápencových podkladech711012
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020