Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Not endangered 96x 13x 109x

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

Czech nameskákavka sosnová
Threat levelNot endangered
Records109 nálezů, 22 kvadrátů
First record 1961, F. Miller, Kůrka 2001
Last record 2017 , Vladimír Hula
Distribution areaPalaearctic - Westp. [Mor.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (44 used records)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání22342519
Pozorování2103
Individuální sběr9131616
Smyk3013
Potrava rákosníků0101
?1001
Zemní past0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (45 used records)
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Křoviny a skupiny stromů mimo les28101
Pastviny1001
okraje silnic1102
vřesoviště nižších poloh1001
vnější stěny budov1001
výsadby jehličnanů1001
interiéry budov00111
travnaté stepi1715
skalní stepi na vápenci2142
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
Lesy91086
Lesní okraje2714
dubohabřiny0011
bažinné olšiny1001
horská vřesoviště51045
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
písčiny41025
lesostepní doubravy1102
pastviny1001
lužní lesy nížin0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019