Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered 12x 2x 864x 59x 937x

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Czech nameplachetnatka zahradní
Threat levelNot endangered
Records937 nálezů, 147 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (405 used records)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past134145145201
Smyk67162679
Individuální sběr1380271
Nárazová past0101
Prosev622421
Sklepávání4777
Eklektor227523
?1302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (366 used records)
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy17709
dubohabřiny3350248
lužní lesy nížin5406
Močály0303
bučiny nižších poloh1224018
osluněné skály nižších poloh4003
Břehy tekoucích vod1118014
skalní stepi na vápenci1102
suché křoviny219013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2405
výsadby jehličnanů25352035
Kultury listnáčů6808
horské bučiny2414
Lesy2329534
pastviny0302
rašelinné bory0201
Louky39139
mokré louky21339
údolní jasanoolšové luhy47815
kamenolomy45310
Lesní okraje111010
00000000202
Přirozené lesy31219
reliktní bory na skalách1052
kamenité suti nižších poloh4609
mezofilní louky1001
haldy a výsypky0167
bažinné olšiny10273719
Xerotermní travinobylinná společenstva3304
bylinné porosty břehů1705
lesostepní doubravy79012
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
písčiny0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
travnaté stepi8305
rašeliniště2103
luční ostřicové mokřady0201
podmáčené smrčiny0202
Lesní cesta31405
Acidofilní bory139012
ruderály0202
Polní biotopy1202
alpínské trávníky1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020