Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Not endangered 2x 4x 148x 79x 233x

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

Czech namepříčnatka stepní
Threat levelNot endangered
Records233 nálezů, 78 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Martin Vašíček
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce probably
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (233 used records)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vysavač2001
Individuální sběr1313016
Zemní past28211646106
Neurčeno1251042103
Smyk0103
Prosev7303
Sklepávání2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (233 used records)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mezofilní louky2203
Jeskyně0102
Kamenolomy0101
Písčiny1102
Vřesoviště nižších poloh2302
Neurčeno13915847117
Pastviny15903
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Úhory4203
Suché louky2818024
Suché lesní lemy0101
Suťové a roklinové lesy5501
Suché doubravy2101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Okraje silnic10205
Břehy tekoucích vod1001
Louky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva56808
Porosty borůvek5004
Haldy a výsypky0004
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
Skalní stepi na vápenci1614111
Slaniska5103
Močály1001
Ruderály1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Lesní okraje0102
Mokré louky3003
Acidofilní bory1001
Suché křoviny10107
Přirozené lesy1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Výsadby jehličnanů2103
Výsadby listnáčů2001
Lesostepní doubravy7104
Ostatní pole104302
Paseky2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords