Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Not endangered 2x 4x 148x 73x 227x

Hahnia nava (Blackwall, 1841)

Czech namepříčnatka stepní
Threat levelNot endangered
Records227 nálezů, 73 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce probably
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (124 used records)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr108011
Zemní past28211646106
Smyk0103
Prosev7303
Sklepávání2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (110 used records)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny0101
pastviny6602
Luční úhory4203
mezofilní louky0101
suché louky0101
suché lesní lemy0101
Suťové lesy5501
suché doubravy2101
skalní stepi na jiných horninách1001
Pastviny9301
Cesty, silnice10205
Xerotermy na jiných podkladech2817023
Břehy tekoucích vod1001
Louky1101
Xerotermní travinobylinná společenstva56808
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5004
Haldy a výsypky0004
Lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
Skalní stepi na vápencových podkladech1614111
Mezofilní louky0101
Slaniska5103
Močály1001
Urbánní biotopy1001
Ruderály0101
Rákosiny, orobincové porosty0001
Lesní okraje0102
Vlhké louky3003
Acidofilní bory1001
Trnkové křoviny10105
Přirozené lesy1001
Floristicky pestré křoviny0002
Ovocné sady1001
Borové monokultury1001
Kultury listnáčů2001
Smrkové monokultury1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7104
Pole104302
Písečné přesypy1001
Lesní paseky2002
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords