Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered 8x 911x 19x 938x

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

Czech namepavučenka vtlačená
Threat levelNot endangered
Records938 nálezů, 126 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (419 used records)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr59210053
Zemní past130514821325
Smyk54016
Prosev1314017
Eklektor1706424
Sklepávání0001
ra0101
?0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (403 used records)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
štěrkové břehy řek11105
mokré louky267531085
bylinné porosty břehů71121028
lužní lesy nížin529241037
Lesní okraje1403
rašeliniště229014
horská vřesoviště1202
výsadby jehličnanů8302
Močály1710014
Břehy tekoucích vod50118040
Kultury listnáčů1001
písčiny0101
bažinné olšiny149010
Stojaté a pomalu tekoucí vody11906
údolní jasanoolšové luhy1746529
Louky3331041
kamenité suti nižších poloh1303
kamenolomy1101
ostřicové porosty stojatých vod292606
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6105
ruderály81608
ovocné sady bez bylinné vegetace2304
podmáčené smrčiny2103
vrbové křoviny97101023
obilná pole9719
Acidofilní bory0101
úhory1303
bučiny nižších poloh1001
mezofilní louky138355020
dubohabřiny2605
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
pískovny0101
alpínské trávníky2002
paseky10601
Lesy3201
21211102101
městské parky0101
haldy a výsypky0001
Přirozené lesy2001
Polní biotopy0101
bahnité břehy2202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020