Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered 4x 483x 23x 510x

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

Czech namepavučenka vtlačená
Threat levelNot endangered
Records510 nálezů, 128 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2019 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - E-A, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (420 used records)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev1113015
Individuální sběr50179051
Zemní past131715091329
Smyk610019
Eklektor1706424
Sklepávání0002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (407 used records)
Oedothorax retusus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny, orobincové porosty7207
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod3203
Štěrkové lavice11004
štěrkové břehy řek0202
Slaniska1101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
lužní lesy nížin0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy529240036
Lesní okraje1403
Přechodová rašeliniště0202
Vrchoviště8607
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1202
Bylinné porosty na březích potoků a řek70121027
Smrkové monokultury10403
Vlhké louky266530084
Močály1710014
Rašeliniště a slatiniště14105
Břehy tekoucích vod50118040
Kultury listnáčů1001
Písečné přesypy0101
Bažinné olšiny149010
Stojaté a pomalu tekoucí vody11906
Lužní lesy1746529
Louky3331041
Kamenité sutě1303
Kamenolom1101
Porosty vysokých ostřic292606
Urbánní biotopy4203
Ovocné sady2304
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Kácené vrbové křoviny97101023
Pole9719
Acidofilní bory0101
Polní úhory1303
Ruderály41405
Mezofilní louky137351018
Acidofilní bukové bučiny1001
Polní meze1402
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0402
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Pískovna0101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2002
Lesy3201
Lesní paseky10601
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2203
Podmáčené smrčiny1102
Parky0101
Haldy a výsypky0001
Přirozené lesy2001
Polní biotopy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords