Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Not endangered 7x 5x 204x 4x 220x

Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836)

Czech nameplachetnatka vidlicová
Threat levelNot endangered
Records220 nálezů, 96 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2011
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400-700-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (170 used records)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání179814871
Individuální sběr4276939
Zemní past97216
Smyk1436936
Prosev0022
sf1102
Eklektor0704
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (176 used records)
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské smrčiny2808
výsadby jehličnanů10283435
bučiny nižších poloh0324
rašeliniště4455329
horské bučiny1214
kamenolomy0021
mokré louky3617
kosodřevina11022
horská vřesoviště1614
Břehy tekoucích vod0295
pastviny0302
rašelinné bory1101
suché lesní lemy1011
Louky1115
luční ostřicové mokřady11314
podmáčené smrčiny22344
suché křoviny0202
suťové a roklinové lesy03324
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4407
Lesní okraje1236
písčiny0011
bylinné porosty břehů0101
Lesy3303
travnaté stepi2001
Močály00178
bažinné olšiny0021
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
ruderály0011
ovocné sady bez bylinné vegetace0111
osluněné skály nižších poloh0112
Kultury listnáčů0142
Lesní cesta1186
kamenité suti nižších poloh0011
Přirozené lesy0012
paseky8612
21211101706
alpínské trávníky0801
reliktní bory na skalách0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020