Kvadráty: 7166 5753
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený

Micaria lenzi Bösenberg, 1899

České jménomikarie Lenzova
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1989b
Poslední nález 1993 , Josef Chytil
Areál rozšířeníEuropean - eM (D, CZ, RO
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Močály1001
Písčiny2001
 SamciSamiceMláďataNálezy