Kvadráty: 7165 6863 5548
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes segrex (Simon, 1878) Kriticky ohrožený 19× 21×

Zelotes segrex (Simon, 1878)

České jménoskálovka vydělená
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy21 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 1996 , Josef Chytil
Areál rozšířeníEuropean (Kz.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Zelotes segrex (Simon, 1878) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2425013
Neurčeno3808
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Zelotes segrex (Simon, 1878) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na vápenci111908
Neurčeno1411010
Suché louky2303
 SamciSamiceMláďataNálezy