Kvadráty: 6162
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Nezvěstný

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)

České jménoskálovka červená
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961
Poslední nález 1933 , Jiří Baum
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp. [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-300

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy