Kvadráty: 6766 7165 6863
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Kriticky ohrožený 11×

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)

České jménoskálovka zoubkovaná
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy11 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález 1983 , František Miller
Areál rozšířeníEuropean (Kz., Turkey) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno39011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1707
Skalní stepi na vápenci1001
Suché louky1203
 SamciSamiceMláďataNálezy