Kvadráty: 7069 5548
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Kriticky ohrožený 12×

Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977

České jménoskálovka česká
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy12 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (CZ
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6304
Neurčeno0004
Zemní past4404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Písčiny9506
Neurčeno1105
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy