Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Not endangered 2x 6x 205x 51x 264x

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Czech nameskálovka Latreilleova
Threat levelNot endangered
Records264 nálezů, 108 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S, Az.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (197 used records)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past15510272175
Individuální sběr713015
Prosev1102
Eklektor0101
Smyk2001
Sklepávání4403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (163 used records)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ruderály0101
pastviny0101
Bylinný lem lesa1001
paseky0101
ostatní pole1001
mezofilní louky2201
Cesty, silnice141126
Lesy113012
Horské biotopy6104
Skupiny stromů, remízky < 1 ha4104
Kamenolom0101
Pískovna1202
Lesní paseky0101
Smrkové monokultury1002
Xerotermní travinobylinná společenstva7208
Haldy a výsypky00709
Ovocné sady5207
Kultury jehličnanů1102
Borové monokultury1001
Xerotermy na jiných podkladech1420024
Vrchoviště2303
Vlhké louky7208
Kulturní lesy1001
Rašeliniště a slatiniště9407
Lesní okraje0005
Polní meze81209
Slaniska31606
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Močály2002
Kultury listnáčů6303
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3104
Pastviny6003
Porosty vysokých ostřic1101
Ruderály4202
Slatiniště2001
Květnaté bučiny1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les3102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5405
Přirozené lesy0102
Rašelinné březiny a bory0101
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky3103
Luční úhory1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords