Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Not endangered 4x 12x 391x 45x 452x

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Czech nameskálovka Latreilleova
Threat levelNot endangered
Records452 nálezů, 106 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S, Az.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (195 used records)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr410011
Zemní past16510772182
Eklektor0101
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (160 used records)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ostatní pole1001
mezofilní louky1315013
okraje silnic141126
Lesy113012
Horské biotopy6104
dubohabřiny5105
kamenolomy0101
pískovny1202
paseky0101
výsadby jehličnanů4106
Xerotermní travinobylinná společenstva7208
haldy a výsypky00709
00000000101
A1211004004
travnaté stepi1420024
rašeliniště117010
mokré louky7208
Lesní okraje0005
slaniska31606
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Močály2002
Kultury listnáčů6303
horská vřesoviště3104
pastviny6003
ovocné sady bez bylinné vegetace1203
ostřicové porosty stojatých vod1101
ruderály4202
luční ostřicové mokřady2001
bučiny nižších poloh1001
suché křoviny3103
lesostepní doubravy5405
Přirozené lesy0102
rašelinné bory0101
úhory1001
skalní stepi na vápenci1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020