Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Not endangered 14x 13x 260x 15x 302x

Crustulina guttata (Wider, 1834)

Czech namesnovačka tečkovaná
Threat levelNot endangered
Records302 nálezů, 86 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2011
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (112 used records)
Crustulina guttata (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr423116
Zemní past197125
Prosev38702158
Smyk7218
?1505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (108 used records)
Crustulina guttata (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
skály a sutě v horách1001
pískovny0513
bylinné porosty břehů0101
rašeliniště1117010
travnaté stepi3534
osluněné skály nižších poloh0425
Xerotermní travinobylinná společenstva1314
Louky2103
Lesní okraje11805
suché lesní lemy1001
kamenité suti nižších poloh7406
horská vřesoviště2103
písčiny31007
luční ostřicové mokřady1112
reliktní bory na skalách2515
mokré louky0101
dubohabřiny3254
slaniska1001
Těžební jámy1201
Acidofilní bory1129824
haldy a výsypky0101
Lesní cesta1001
bučiny nižších poloh2002
lesostepní doubravy2103
suché křoviny2002
Přirozené lesy2001
výsadby jehličnanů1102
rašelinné bory1001
údolní jasanoolšové luhy0101
Kultury listnáčů0501
úhory0101
skalní stepi na vápenci1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019