Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Almost threatened 3x 194x 51x 248x

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)

Czech nameskálovka dvoubarvá
Threat levelAlmost threatened
Records248 nálezů, 55 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2015 , Pavel Marhoul
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (194 used records)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2731207179
Individuální sběr5709
Prosev3004
?0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (167 used records)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny4301
skalní stepi na jiných horninách0101
okraje silnic5102
horská vřesoviště137010
písčiny2202
osluněné skály nižších poloh0101
Lesy1001
travnaté stepi13654170
Lesní okraje1103
reliktní bory na skalách1001
pastviny231209
A1211000101
Xerotermní travinobylinná společenstva14827
Louky a pastviny0202
mezofilní louky4102
slaniska0101
Acidofilní bory1102
suché křoviny2103
lesostepní doubravy1203
dubohabřiny1001
haldy a výsypky0002
skalní stepi na vápenci4418437
výsadby jehličnanů1001
úhory7202
suché doubravy1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020