Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Almost threatened 3x 194x 58x 255x

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)

Czech nameskálovka dvoubarvá
Threat levelAlmost threatened
Records255 nálezů, 56 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2017 , Robert Stejskal
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (194 used records)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2002
Zemní past2431106170
Individuální sběr2515118
Smyk10303
Sklepávání4001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (170 used records)
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva15828
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2102
pískovny4301
Rašeliniště a slatiniště1001
skalní stepi na jiných horninách0101
Cesty, silnice5102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou137010
Písečné přesypy2202
Skály nižších a středních výšek0101
Lesy1001
Xerotermy na jiných podkladech13654170
Lesní okraje1103
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Pastviny231209
Ovocné sady0101
Louky a pastviny0202
Polní meze4102
Slaniska0101
Acidofilní bory1102
Trnkové křoviny2103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1203
Haldy a výsypky0002
Skalní stepi na vápencových podkladech4418437
Borové monokultury1001
Luční úhory7202
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords