Records by time
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Not endangered 5x 133x 34x 172x

Zora silvestris Kulczyński, 1897

Czech namezora lesní
Threat levelNot endangered
Records172 nálezů, 77 kvadrátů
First record 1931, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record 2014 , Stanislav Rada
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (112 used records)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4947788
Individuální sběr69416
Smyk2103
Prosev1213
Eklektor2101
Sklepávání0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Zora silvestris Kulczyński, 1897 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny4201
Vrchoviště0202
Pískovna1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8218
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3514
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2004
Písečné přesypy0101
Vlhké louky3002
Xerotermy na jiných podkladech617218
Smrkové monokultury1113
Rákosiny, orobincové porosty6406
Lesy2204
Skály nižších a středních výšek1001
Kamenolom0101
Kulturní lesy2112
Mezofilní louky0101
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Lesní okraje2206
Bažinné olšiny0101
Pískovcová skalní města1001
Přechodová rašeliniště0012
Skalní stepi na vápencových podkladech2427
Slatiniště0021
Haldy a výsypky0101
Acidofilní bory0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Přirozené lesy0202
Kamenité sutě0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy118115
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1203
Lesní paseky0101
Rašeliniště a slatiniště3205
Bylinný lem lesa1001
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury jehličnanů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords