Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Not endangered 5x 79x 5x 89x

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

Czech nameplachetnatka trávová
Threat levelNot endangered
Records89 nálezů, 50 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (78 used records)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past11032051
Individuální sběr510012
Prosev1001
Eklektor0101
Smyk10013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (72 used records)
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště15706
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Louky50020
úhory1102
travnaté stepi2203
ostřicové porosty stojatých vod1001
mokré louky1206
mezofilní louky3202
kamenité suti nižších poloh1001
ruderály1101
ovocné sady bez bylinné vegetace12208
horská vřesoviště5002
lesostepní doubravy1001
Lesní okraje0002
paseky25601
výsadby jehličnanů25802
Lesy8802
Močály1001
haldy a výsypky0001
dubohabřiny1103
horské smrčiny1501
21211100101
alpínské trávníky1001
Břehy tekoucích vod0402
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020