Kvadráty: 6863
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Nezvěstný

Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)

České jménoskákavka úzkopásá
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 1941
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.) (Az.) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-350

Fotografie

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy