Kvadráty: 5353 6863
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa agricola (Thorell, 1856) Kriticky ohrožený

Pardosa agricola (Thorell, 1856)

České jménoslíďák příbřežní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Poslední nález 2011
PopisSlíďák vázaný na přirozená koryta řek s pravidelně obnovovanými štěrkopískovými břehy. Je znám z jediné lokality na severní Moravě (chráněné území Skalická Morávka u obce Vyšní Lhoty).
Areál rozšířeníPalearctic - Westp. [Mor.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Pardosa agricola (Thorell, 1856) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Pardosa agricola (Thorell, 1856) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0202
 SamciSamiceMláďataNálezy