Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered 2x 39x 57x 98x

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

Czech nameskálovka brýlová
Threat levelStrongly endangered
Records98 nálezů, 31 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2021 , Jaroslav Blízek, J. Bouchal, R. Kmeco
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (98 used records)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3824033
Individuální sběr8105
Neurčeno3440059
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (98 used records)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky2011016
Xerotermní travinobylinná společenstva12606
Neurčeno3737063
Nízké xerofilní křoviny5502
Ruderály1001
Polní biotopy0101
Haldy a výsypky2204
Slaniska0101
Lesní okraje0101
Kamenité suti nižších poloh3102
Suché doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords