Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered 2x 39x 56x 97x

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

Czech nameskálovka brýlová
Threat levelStrongly endangered
Records97 nálezů, 31 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2020 , Eva Líznarová
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (38 used records)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3823032
Individuální sběr8105
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (34 used records)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva12606
Xerotermy na jiných podkladech2010015
Nízké xerofilní křoviny5502
Ruderály1001
Polní biotopy0101
Haldy a výsypky2204
Slaniska0101
Lesní okraje0101
Kamenité sutě3102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords