Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered 3x 70x 47x 120x

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839)

Czech nameskálovka brýlová
Threat levelStrongly endangered
Records120 nálezů, 26 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - E-T, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (30 used records)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2610025
Smyk1001
Individuální sběr4003
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (26 used records)
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi209014
haldy a výsypky2204
slaniska0101
Lesní okraje0101
kamenité suti nižších poloh3102
Xerotermní travinobylinná společenstva2203
dubohabřiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020