Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Almost threatened 8x 149x 4x 161x

Lepthyphantes nodifer Simon, 1884

Czech nameplachetnatka lopatková
Threat levelAlmost threatened
Records161 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938
Last record 2008
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (74 used records)
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3633046
Prosev1323022
Individuální sběr11106
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenité suti nižších poloh1804
osluněné skály nižších poloh0404
suťové a roklinové lesy1418013
Lesy4404
Lesní okraje3102
horské bučiny2305
horské smrčiny3106
mokré louky0101
paseky0002
výsadby jehličnanů4607
bučiny nižších poloh4002
podmáčené smrčiny3104
rašeliniště3205
bažinné olšiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020