Kvadráty: 5259 5260 5158 5360
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Ohrožený 104× 106×

Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870)

České jménoslíďák chladnomilný
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy106 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 1999 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníEuropean - ME (Kz.)? [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška800-1550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (106 použitých nálezů)
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5900187412997
Prosev0102
Smyk1001
Sklepávání0101
Individuální sběr131503
Neurčeno0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (106 použitých nálezů)
Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Horské biotopy852122212914
Neurčeno39008
Skály a sutě v horách7304
Širokolisté horské nivy343010
alpínské trávníky4711659052
Rašeliniště2704017
Kamenité suti nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy