Kvadráty: 5546 6568 6865
  Records by time
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Not endangered 5x 5x

Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)

Czech nametřesavka jižní
Threat levelNot endangered
Records5 nálezů, 3 kvadrátů
First record 2009, K. Maršík, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Last record 2018 , Antonín Roušar
Distribution areaMediterranean, introduced elsewhere
Původnost stanovišťartificial
Hojnost výskyturare

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1134
Fotografie0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov1033
Interiéry budov0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019