Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Not endangered 2x 1x 155x 38x 196x

Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843

Czech namezápředník rákosní
Threat levelNot endangered
Records196 nálezů, 80 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (196 used records)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno30263056
Individuální sběr5578162
Smyk2539033
Prosev1513017
Zemní past146818
Eklektor3003
Sklepávání91307
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (196 used records)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno32243855
Haldy a výsypky1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2042039
Kamenolomy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Bylinné porosty břehů0101
Močály2849030
Písčité břehy1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Mokré louky8307
Slaniska1001
Lužní lesy nížin168010
Ostřicové porosty stojatých vod1815113
Luční ostřicové mokřady2303
Břehy tekoucích vod2705
Bahnité břehy1101
Lesní okraje2002
Rašeliniště88010
Louky0101
Mezofilní louky0201
Pozemní komunikace1101
Mokřadní olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5205
Skalní stepi na vápenci2001
Výsadby jehličnanů0301
Ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords