Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Not endangered 4x 2x 303x 24x 333x

Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843

Czech namezápředník rákosní
Threat levelNot endangered
Records333 nálezů, 71 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (137 used records)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past134814
Smyk3237031
Individuální sběr5074159
Eklektor3003
Prosev1213014
Sklepávání101207
Potrava rákosníků0101
ra10007
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (131 used records)
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčité břehy1101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2038034
mokré louky9307
lužní lesy nížin14606
ostřicové porosty stojatých vod1815113
údolní jasanoolšové luhy2204
luční ostřicové mokřady2303
Břehy tekoucích vod2705
Močály2848029
bahnité břehy1101
haldy a výsypky0101
00000004002
Lesní okraje2002
rašeliniště88010
Louky0101
mezofilní louky0201
Pozemní komunikace1101
bažinné olšiny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5205
skalní stepi na vápenci2001
výsadby jehličnanů0301
ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020