Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened 2x 2x 61x 38x 103x

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

Czech namekřižák trpasličí
Threat levelAlmost threatened
Records103 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Radek Šich, Zdeňka Šichová
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (66 used records)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0404
Individuální sběr215115
Zemní past86012
Smyk19362127
Prosev4467
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (54 used records)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
luční ostřicové mokřady0101
travnaté stepi0202
Luční úhory2706
Vlhké louky6804
pastviny0101
Vrchoviště0201
Pastviny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Porosty vysokých ostřic0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Močály02198
Písečné přesypy1001
Xerotermy na jiných podkladech0062
Rákosiny, orobincové porosty51031
Xerotermní travinobylinná společenstva2806
Kácené vrbové křoviny1001
Rašeliniště a slatiniště3304
Parky1001
Mezofilní louky1001
Lesy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3102
Lužní lesy2001
Louky2001
Bažinné olšiny0101
Kultury listnáčů0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords