Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened 2x 2x 61x 47x 112x

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

Czech namekřižák trpasličí
Threat levelAlmost threatened
Records112 nálezů, 47 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2021 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (112 used records)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1706
Neurčeno148038
Smyk21384131
Sklepávání1012
Zemní past96013
Individuální sběr215115
Prosev4467
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokré louky7816
Louky2302
Neurčeno1720050
Rašeliniště57198
Mezofilní louky1012
Luční ostřicové mokřady0101
Kamenité suti nižších poloh0202
Úhory2706
Polní biotopy1001
Pastviny0202
Skalní stepi na vápenci0101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Lesostepní doubravy1001
Močály02198
Písčiny1001
Suché louky0062
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod51031
Xerotermní travinobylinná společenstva2806
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Lesy0101
Porosty borůvek3102
Lužní lesy nížin2001
Mokřadní olšiny0101
Výsadby listnáčů0101
Bylinné porosty břehů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords