Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Not endangered 2x 201x 16x 219x

Hypomma bituberculatum (Wider, 1834)

Czech namepavučenka dvoulaločná
Threat levelNot endangered
Records219 nálezů, 80 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (135 used records)
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3068542
Nárazová past1001
Zemní past4236543
Sklepávání822016
Prosev1027112
Smyk1752021
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (138 used records)
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1303
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Kosodřevina0101
Vlhké louky1727022
Přechodová rašeliniště0302
Rákosiny, orobincové porosty1733020
Močály1745231
Bylinné porosty na březích potoků a řek2729012
Stojaté a pomalu tekoucí vody2404
Slatiniště0101
Břehy tekoucích vod61309
Porosty vysokých ostřic733214
Bažinné olšiny1802
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Louky1001
Urbánní biotopy1001
Lesní okraje4402
Rašeliniště a slatiniště1001
Kácené vrbové křoviny2301
Lesní paseky0101
Lesní cesta0101
Smrkové monokultury1102
Porosty chrastice rákosovité3201
Pole0101
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Písečné přesypy0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020