Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Not endangered 15x 261x 4x 280x

Tapinocyba affinis Lessert, 1907

Czech namepavučenka nevýrazná
Threat levelNot endangered
Records280 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2011
Distribution areaEuropean - ME (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (121 used records)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2551030
Zemní past13432077
Individuální sběr56011
Eklektor5202
Smyk0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy1101
pastviny1001
osluněné skály nižších poloh20207
mezofilní louky1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů266018
horské smrčiny1403
rašeliniště5208
kamenité suti nižších poloh1203
jeskyně5002
ruderály1001
paseky71010
Lesy0204
travnaté stepi0101
Přirozené lesy1205
výsadby jehličnanů123012
dubohabřiny3504
luční ostřicové mokřady1001
bučiny nižších poloh1303
úhory161201
suché křoviny4201
podmáčené smrčiny26003
Louky2003
Močály1001
rašelinné bory1001
Lesní okraje1001
horská vřesoviště2001
Kultury listnáčů1302
horské bučiny3403
21211106203
lesostepní doubravy0101
Acidofilní bory8901
údolní jasanoolšové luhy3203
bažinné olšiny0101
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020