Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Endangered 2x 2x 114x 3x 121x

Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka bažinná
Threat levelEndangered
Records121 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-800

Bibliography

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (51 used records)
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání1001
Zemní past959025
Prosev437016
Smyk1001
Individuální sběr3908
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (45 used records)
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště14309
ostřicové porosty stojatých vod42706
mokré louky6711018
Močály11405
bylinné porosty břehů0101
bažinné olšiny1001
podmáčené smrčiny1001
mezofilní louky3002
údolní jasanoolšové luhy0201
Louky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020