Rok
2018
Autoři
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Obsah
V roce 2014 byl proveden v rámci projektu Quarry Life inventarizační průzkum pavouků a sekáčů v areálu štěrkovny v Tovačově. Na studovaném území bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 15 čeledí a 7 druhů sekáčů ze 4 čeledí. Pavouci Arctosa cinerea (Fabricius, 1777), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871), Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778), Ozyptila brevipes (Hahn, 1826), Pardosa nebulosa (Thorell, 1872), Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) a Tmarus stellio Simon, 1875 jsou zařazeni ve vyšších kategoriích ohroženosti v červeném seznamu pavouků ČR.
Citace
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit). Zprávy Vlast. muz. Olomouc 315: 48–56 (in Czech, English summary).

Fotografie