Rok
2015
Autoři
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Druhy
Atypus muralis Bertkau, 1890 EN
Eresus kollari Rossi, 1846 VU
Obsah
Příspěvek pojednává o nálezu izolované populace Atypus muralis a Eresus kollari na Prostějovsku.
Citace
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Contribution to occurence of Atypus muralis Brtkau, 1890, and Eresus kollari Rossi, 1846, in Prostějiv district. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109 (in Czech, English abstract).

Fotografie