Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Almost threatened 17x 8x 84x 3x 112x

Pardosa monticola (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák ladní
Threat levelAlmost threatened
Records112 nálezů, 59 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (77 used records)
Pardosa monticola (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr5150025
Zemní past9481349
Smyk1101603
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (71 used records)
Pardosa monticola (Clerck, 1757) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
slaniska0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské buko-jedlové lesy0011
Xerotermy na jiných podkladech2321014
Kamenité sutě1001
Ruderály4803
Mezofilní louky1001
Pastviny151205
Květnaté bučiny1001
Vlhké louky6003
Přirozené lesy11902
Pískovna1101
Kácené vrbové křoviny11003
Luční úhory1173906
Lesní okraje2303
Urbánní biotopy1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5302
Horské smrčiny0101
Floristicky pestré křoviny0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0001
Louky2103
Skalní stepi na vápencových podkladech3205
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků384305
Louky a pastviny1102
Břehy tekoucích vod1101
Písečné přesypy3303
 MalesFemalesJuvenilesRecords