Records by time
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 31× 31×

Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Czech nameplošík malý
Records31 nálezů, 21 kvadrátů
Last record 2021 , Ondřej Machač
Altitude0-650

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (31 used records)
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) MalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev111209
Individuální sběr1625
Zemní past5954016
Vysavač0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (31 used records)
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) MalesFemalesJuvenilesRecords
Suťové a roklinové lesy4002
Lužní lesy nížin323204
Kamenité suti nižších poloh0222
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3703
Paseky0101
Dubohabřiny3202
Mokřadní olšiny1501
Suché křoviny6203
Bučiny nižších poloh3301
Kamenolomy2001
Ostatní pole4201
Výsadby listnáčů0101
Úhory4001
Suché louky0101
Ruderály1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3402
Mezofilní louky5903
 MalesFemalesJuvenilesRecords