Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Not endangered 3x 111x 29x 143x

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka stínomilná
Threat levelNot endangered
Records143 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1932, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (103 used records)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3507
Zemní past12743091
Prosev10203
Sklepávání10002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (89 used records)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny0101
Suťové lesy1101
Xerotermy na jiných podkladech104010
Skály nižších a středních výšek1001
Xerotermní travinobylinná společenstva18709
Těžební jámy0101
Reliktní bory na skalních podkladech11507
Písečné přesypy2001
Haldy a výsypky0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy14309
Louky0101
Přechodová rašeliniště4001
Kamenolom2001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Vlhké louky1001
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesní paseky16508
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5105
Ruderály0301
Křoviny a skupiny stromů mimo les11405
Polní meze1101
Acidofilní bory2002
Lesní okraje4209
Přirozené lesy12302
Trnkové křoviny3002
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
Kultury listnáčů10102
Rašeliniště a slatiniště4103
Lužní lesy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords