Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Not endangered 6x 212x 23x 241x

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka stínomilná
Threat levelNot endangered
Records241 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1932, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (106 used records)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past151470100
Individuální sběr3405
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (88 used records)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny154010
travnaté stepi104010
osluněné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva18709
Těžební jámy0101
reliktní bory na skalách11507
písčiny2001
haldy a výsypky0001
Louky0101
rašeliniště8104
kamenolomy2001
horská vřesoviště0201
mokré louky1001
bučiny nižších poloh0101
paseky16508
lesostepní doubravy5105
ruderály0301
suché křoviny14407
mezofilní louky1101
Acidofilní bory2002
Lesní okraje4209
Přirozené lesy12302
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
Kultury listnáčů10102
údolní jasanoolšové luhy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019