Records by time
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Endangered 4x 3x 16x 5x 28x

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843

Czech namesegestra skalní
Threat levelEndangered
Records28 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Last record 2018 , Michal Šich
Distribution areaEuropean (Gr., Az.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumVertical surfaces, Ground layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (10 used records)
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1113
Zemní past12117
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (8 used records)
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní a suťové biotopy0101
osluněné skály nižších poloh4113
kamenité suti nižších poloh1001
dubohabřiny1001
skalní stepi na vápenci0011
travnaté stepi0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019