Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Not endangered 3x 8x 96x 7x 114x

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837

Czech namečelistnatka ptačí
Threat levelNot endangered
Records114 nálezů, 63 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2010 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (78 used records)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr614322
Smyk281616
Eklektor0011
Sklepávání5152226
Zemní past34110
Prosev1203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (84 used records)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny0101
vlhké lesní lemy0101
bylinné porosty břehů0101
Lesní okraje0144
Močály2779
Slatiniště1303
Květnaté bučiny0314
Vrchoviště0202
Smrkové monokultury0012
Přechodová rašeliniště1054
Xerotermy na jiných podkladech4415
Xerotermní travinobylinná společenstva2404
Břehy tekoucích vod0503
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Lužní lesy0615
Pastviny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0112
Písečné přesypy1313
Kamenolom0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Louky a pastviny1012
Křovinatý plášť lesa0101
Vlhké louky1012
Reliktní bory na skalních podkladech0094
Bažinné olšiny0101
Podmáčené smrčiny0011
Kamenité sutě1001
Rašeliniště a slatiniště2202
Rákosiny, orobincové porosty0101
Lesy1202
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Suťové a roklinové lesy1033
Borové monokultury1001
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky0041
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020