Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened 17× 12× 146× 53× 228×

Araneus sturmi (Hahn, 1831)

Czech namekřižák Sturmův
Threat levelAlmost threatened
Records228 nálezů, 116 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1150

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (228 used records)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk28491056
Individuální sběr1429339
Neurčeno1419065
Sklepávání12286447
Fotografie5503
Žlutá miska1001
Nárazová past2002
Prosev3416
Zemní past8308
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (228 used records)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky1515
Lesní okraje53610
Neurčeno1925176
Rašeliniště491215
Mezofilní louky1133
Mokré louky5528
Horské smrčiny0475
Podmáčené smrčiny0122
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Paseky1504
Břehy tekoucích vod5703
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Dubohabřiny0001
Suťové a roklinové lesy0202
Zahrady0101
Písčiny2214
Vlhké lesní lemy1001
Kamenolomy0302
Luční ostřicové mokřady3617
Skalní stepi na vápenci1101
Bučiny nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Močály0055
Horské bučiny1113
Reliktní bory na skalách27108
Louky1019313
Výsadby jehličnanů361310
Mokřadní olšiny0101
Suché křoviny3213
Porosty borůvek2403
Lesy4323
Pastviny4403
Suché doubravy1034
Lužní lesy nížin0102
Lesostepní doubravy2001
Kamenité suti nižších poloh1202
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Ostřicové porosty stojatých vod0011
Výsadby listnáčů0031
Acidofilní bory0101
alpínské trávníky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords