Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Not endangered 3x 1x 34x 6x 44x

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

Czech nameskálovka čtyřskvrnná
Threat levelNot endangered
Records44 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (26 used records)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr410013
Eklektor0202
Prosev0101
Zemní past4409
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (22 used records)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov0101
Suťové lesy1001
vrbové křoviny0101
Lužní lesy1203
Interiéry budov2406
Floristicky pestré křoviny0101
Urbánní biotopy1303
Xerotermy na jiných podkladech0101
Lesní okraje1001
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Kamenolom1001
Kultury listnáčů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords