Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Not endangered 34× 47×

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

Czech nameskálovka čtyřskvrnná
Threat levelNot endangered
Records47 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2022 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - eM (U
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude150-650

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (47 used records)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr510014
Zemní past46011
Neurčeno16118
Eklektor0202
Prosev0101
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy0101
Interiéry budov2507
Suťové a roklinové lesy1001
Dubohabřiny0101
Neurčeno28122
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lužní lesy nížin1203
Suché křoviny0101
Ruderály1303
Suché louky0101
Lesní okraje1001
Bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Kamenolomy1001
Výsadby listnáčů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords