Kvadráty: 6754 6954
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Nezvěstný

Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902)

České jménopavučenka plavá
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy3 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1965, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 1971 , František Miller
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška400-450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) RESamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0001
Individuální sběr2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) RESamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Lužní lesy nížin1201
Neurčeno1001
 SamciSamiceMláďataNálezy