Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heriaeus oblongus Simon, 1918 Strongly endangered 1x 2x 25x 13x 41x

Heriaeus oblongus Simon, 1918

Czech nameběžník smaragdový
Threat levelStrongly endangered
Records41 nálezů, 7 kvadrátů
First record 1894, E. Nový, Nosek 1895
Last record 2020 , Radek Šich, Zdeňka Šichová
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (15 used records)
Heriaeus oblongus Simon, 1918 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3103
Zemní past33611
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (20 used records)
Heriaeus oblongus Simon, 1918 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
skalní stepi na vápenci1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3266
Lesní okraje1101
Skály nižších a středních výšek2002
Skalní stepi na vápencových podkladech2469
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords