Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Not endangered 32x 30x 1537x 225x 1824x

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

Czech nameslíďák světlinový
Threat levelNot endangered
Records1824 nálezů, 221 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Fickert 1875
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1200

Bibliography

© Ota Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (867 used records)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past35801082999656
Žlutá miska20404
Individuální sběr13614141188
Prosev12827
Smyk3105
Sklepávání1001
ra1001
?5505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (642 used records)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy2535132
travnaté stepi27141749
osluněné skály nižších poloh14448334
kamenolomy130322926
pískovny467211
rašeliniště8744425
paseky208402647
skalní stepi na vápenci1102
okraje silnic2302
bučiny nižších poloh5816420
Lesní okraje429531552
Xerotermní travinobylinná společenstva216215
Močály2403
Skalní a suťové biotopy1202
reliktní bory na skalách12442621
horské smrčiny1014
rašelinné bory204514
dubohabřiny42273238
kamenité suti nižších poloh15040029
Louky2203
písčiny10405
horské bučiny4271213
ruderály3205
Louky a pastviny1001
Břehy tekoucích vod2002
výsadby jehličnanů3317931
suché křoviny11006
horská vřesoviště13832121
úhory4003
Horské biotopy0101
haldy a výsypky30141781129
Lesní cesta2215
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
širokolisté horské nivy3204
mokré louky30609
bažinné olšiny5213
údolní jasanoolšové luhy1102
podmáčené smrčiny0001
Acidofilní bory34976330
luční ostřicové mokřady1001
lesostepní doubravy1810015
Přirozené lesy1811306
pastviny1001
mezofilní louky1002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
ovocné sady bez bylinné vegetace3003
Polní biotopy1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Kultury listnáčů1101
suché doubravy4003
alpínské trávníky0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020