Records by time  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Not endangered 14× 157× 87× 265×

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

Czech namekřižák vířivý
Threat levelNot endangered
Records265 nálezů, 140 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2023 , Filip Matouš
Distribution areaHolarctic (Af.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Altitude150-1300

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Most parasitoid wasps establish close interactions with their host taxa, and polysphinctines (ichneumonid koinobiont spider-ectoparasitoids) are no exception. Two polysphinctines, Zatypota picticollis and Reclinervellus nielseni, are, respectively, partial and exclusive parasitoids of Cyclosa spp. (Araneidae), which build an orb web with web decoration. The main aim was to investigate the host association of these wasps, including the behavioural alteration of spider hosts across two sides of the Palaearctic (Central Europe vs. Japan).

R. nielseni was associated with relatively common local species of Cyclosa both in Europe (Cyclosa conica), sharing these with Z. picticollis, and in Japan (C. argenteoalba). We also found a new alternative host spider, Cyclosa laticauda, in Japan.

Host web alterations were observed in all parasitoid-spider interrelationships. The alteration patterns of the two polysphinctines have a similar constructional plan that exploits pre-existing frame lines for the cocoon webs; however, they differ partially in their radii, which are either straight or zigzag shaped and in hub loops present or absent. This indicates that certain differences in the neurophysiologic changes in the spider host occur depending on the parasitoids. The fluffy decoration induced in C. argenteoalba manipulated by R. nielseni was not found in Cyclosa conica or C. laticauda, probably because of its non-innateness.

The cocoons of R. nielseni had four conspicuous long ribs making the cocoon quadrate in cross-section regardless of the host spider species or region; such ribs do not appear in two co-generic species. © Ondřej Machač

V tradiční anketě zaměřené na popularizaci různých druhů živočichů vybralo 78 arachnologů z 26 evropských zemí tentokrát za pavouka roku 2016 křižáka vířivého (Cyclosa conica). Čeleď křižákovití (Araneidae) čítá 3100 dosud popsaných druhů, z nichž 131 známe i z Evropy. Rod Cyclosa je ve střední Evropě zastoupen dvěma druhy.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (264 used records)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0124
Individuální sběr14312859
Fotografie21018
Sklepávání884539
Smyk15162037
Neurčeno2732285
Prosev3259
Nárazová past2002
Zemní past813421
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (264 used records)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Výsadby jehličnanů3151126
Paseky0062
Horské smrčiny1336
Suťové a roklinové lesy0295
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1012
Lesostepní doubravy0213
Vřesoviště nižších poloh1001
Neurčeno313812100
Kamenolomy0112
Lesní okraje55119
Podmáčené smrčiny0184
Bylinné porosty břehů2134
Mokré louky2226
Reliktní bory na skalách23610
Rašeliniště63713
Výsadby listnáčů1825
Vlhké lesní lemy0101
Přirozené lesy0403
Močály1012
Lužní lesy nížin1125
Bučiny nižších poloh2236
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Lesní cesta0202
Lesy1415
Suché lesní lemy1001
Kamenité suti nižších poloh1506
Okraje silnic1001
Stinné skály nižších poloh0101
Horské bučiny0142
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1134
Louky2103
Ostřicové porosty stojatých vod0133
Suché doubravy3136
Mokřadní olšiny0022
Skalní a suťové biotopy0011
Suché křoviny1001
Břehy tekoucích vod0011
Pastviny2001
Písčiny0101
Obhospodařované pozemky1001
Luční ostřicové mokřady2002
alpínské trávníky2001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2101
Suché louky0102
 MalesFemalesJuvenilesRecords