Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Not endangered 3x 5x 45x 9x 62x

Entelecara erythropus (Westring, 1851)

Czech namepavučenka plochohlavá
Threat levelNot endangered
Records62 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2016
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (40 used records)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr310012
Prosev31504
Eklektor21608
Zemní past39277
Sklepávání1906
Smyk1213
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (37 used records)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ovocné sady s luční vegetací1001
lužní lesy nížin1001
Lesní okraje0101
Vlhké louky0902
Bylinný lem lesa0101
Porosty vysokých ostřic0202
Rašeliniště a slatiniště1203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Lužní lesy21305
Louky a pastviny0111
Močály2702
Kulturní lesy0202
Mezofilní louky0101
Polní meze1201
Ovocné sady1503
Lesy1001
Ruderály0101
Břehy tekoucích vod0101
Bažinné olšiny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek2201
Květnaté bučiny0101
Urbánní biotopy0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords